Profily pro konstrukční - objektové dilatace
Ostatní


1. Celohliníkové jednodílné tvarované ploché profily z Al slitiny pro překlenutí dilatačních spár - kotvené.
Šířka profilů 160 a260mm (pro spáry š. 90 a 150mm)
2. Profily k dodatečnému utěsnění dilatačních spár ve vnitřním prostředí (kovová část hliník nebo nerez ocel, elastická dilatační vložka).
 

Pro zpracování naší nabídky zašlete následující technické údaje: typ - charakter objektu, umístění dilatace - charakter provozu, průběh spáry (půdorys, řez, schema - skica), rozsah dilatace - výměry, požadavek na vodotěsnost, skladba podlahy (stěny, stropu), šířka spáry při osazování profilu, požadavek na rozsah dilatačního profilu vodorovně a svisle, údaje o zatížení na profil (typ mechanismu - přesné typové označení - technický list, eventuelně další podrobný popis či foto)
.

Zpět na hlavní stránku